Liên hệ Xây Nhà

0984 918 264

5 điểm mới nổi bật của Luật Xây dựng sửa đổi 2020

17/02/2021

Bài tổng hợp một số điểm mới Luật Xây dựng sửa đổi 2020 dưới đây sẽ giúp chủ đầu tư xây dựng, người dân biết được những quy định có lợi cho mình như rút ngắn thời gian xin...

Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

17/02/2021

Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 62/2020/QH14 Ngày ban hành 17/06/2020 Ngày có hiệu lực 01/01/2021 Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Cơ quan ban...

Điểm mới của Luật Xây dựng năm 2020 về miễn giấy phép xây dựng

17/02/2021

Ngày 17/6/2020, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) với với 92,96% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, có hiệu lực 01/01/2021 Theo đó, Luật quy định cụ thể 10 trường...

Sửa đổi bổ sung một số điêu của luật xây dựng

17/02/2021

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số...

Luật xây dựng 2020 có gì sửa đổi? Cập nhất mới nhất

17/02/2021

Luật xây dựng có vai trò rất quan trọng để chủ đầu tư có thể tiến hành thi công công trình đúng theo quy định của pháp luật. Luật xây dựng 2020 sửa đổi bổ sung đã điều chỉnh...

0984918264